MİMESİS DERGİ – KİTAP

Son Sayı

  • İÇİNDEKİLER
  • 21. Sayı Üzerine
  • Thomas Ostermeier ve Tiyatro Anlayışı
  • Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk
  • Temel Ritim Atölyesi
  • Gençlik Oyunları
  • Karşılaşmalar

Mimesis’e şu kitapçılardan ulaşabilirsiniz:

  • Pandora Kitabevi (Beyoğlu)

Online satın alma için linkler

http://www.bupress.org
http://www.pandora.com.tr
http://www.idefix.com/kitap

Eski Sayılar

Mimesis Kitaplığı

Arzu Gökkuşağı

Bir Rol Yaratmak

Ezilenlerin Tiyatrosu

Feminizm ve Tiyatro

Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı – Kuram ve Pratik

Müsahipzade Celal Tiyatrosunda Osmanlı Tavrı

Oyuncu ve Oyuncu olmayanlar İçin Oyunlar

William Shakespeare